Нові види енергії

Україна має найбільші перспективи розвитку зеленої водневої енергетики серед усіх країн-учасниць Енергетичного співтовариства. Європейські експерти відзначили важливість зусиль РГК, спрямованих на впровадження нових технологій в газорозподільні мережі, що робить доступними чисті види енергії для українських споживачів

Нові види енергії - Фото №1

Україна має розгалужену мережу газової інфраструктури, промисловий сектор і хороші умови для виробництва відновлюваної енергії, тому в країні величезний потенціал для розвитку чистих видів енергії.

Для цього необхідно підготувати стандарти, правила безпеки та чітку відповідальність щодо водню та його використання в існуючих газових мережах. Це також необхідно для всіх нових газів - таких як біогаз та біометан, які можуть закачуватися в мережі, що наразі використовують для природного газу.

Водневий проект

Водневий проект РГК є найбільшою науково-дослідницькою програмою, яка дозволить Україні реалізувати свої можливості та наповнити реальним змістом статус стратегічного партнера Євросоюзу в рамках водневої стратегії.

РГК є першою українською компанією серед 67 учасників консорціуму Ready4H2. Головне завдання консорціуму Ready4H2 – представити у лютому 2022 року проєкт водневої стратегії для газорозподільної галузі Європи.

У жовтні 2020 року РГК увійшла в European Clean Hydrogen Alliance, який працює під егідою Європейської комісії. У 2021 році Альянс включив водневий проект РГК у свій інвестиційний портфель, що створений для інтеграцій усіх ланок водневого ринку ЄС та конткретних проектів із інвесторами та фінансуванням.

Водневий проект РГК розпочався у лютому 2020 року. Вже у серпні для експериментів з воднем були побудовані п’ять полігонів – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. На тестових майданчиках відтворені реальні моделі газорозподільних мереж областей.

Етапи водневого проекту РГК

 • Icon stage

  Польові випробування зі статичними випробуваннями на полігонах

 • Icon stage

  Динамічні експерименти для вивчення впливу газоводневих сумішей на звичайне газове обладнання

 • Icon stage

  Аналіз даних, отриманих на полігонах, в лабораторіях наукових партнерів водневого проекту РГК

Компанія фінансує роботу всіх наукових лабораторій і проведення додаткових експериментів. За планом, кількість дослідів й експериментів у водневому проекті РГК перевищить 180.

Програма водневого проекту РГК побудована на принципах наукових досліджень, її ціль - розробка технічної політики редизайну всієї газової системи для того, щоб Україна змогла використати всі сильні сторони European Green Deal. Тому партнерами проекту є провідні наукові установи:

Icon partners
 • Національна академія наук України
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (PEWI)
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • Інститут фізики та механіки ім. Г.В. Карпенка НАН України
 • Інститут газу НАН України
 • Інститут вугільних енерготехнологій НАН України
 • Львівська політехніка
 • ДП Івано-Франківськстандартметрологія
 • Координатор - Нафтогазбудінформатика

Біометановий проект

РГК розвиває біометановий проект з травня 2021 року. Партнером проекту є Біоенергетична асоціація України (UABIO), що дозволяє координувати дії із модернізації газорозподільних систем та розвиток виробництва біометану та інших синтетичних газів.

Основні напрямки співробітництва в рамках біометанового проекту:

 • реалізація оптимальних рішень для створення внутрішнього ринку біометанових технологій в Україні;
 • створення сприятливих правових та технічних умов для учасників ринку, які працюють над проектами виробництва, транспортування, розподілу і використання біометану;
 • проведення пілотних проектів зі створення установок з виробництва біометану і їх підключення до газорозподільних мереж;
 • модернізація енергетичної і кліматичної політик, нормативно-правових актів для просування економічного зростання і прогресу в напрямку інтеграції енергосектору України з європейськими ринками;
 • розвиток проектів з експорту біометану.

Такі чисті види енергії, як водень, біогаз та біометан стимулюватимуть децентралізацію розподілу газу в Україні, що зменшить витрати та підвищить надійність енергозабезпечення. Там де це буде економічно доцільним, будуть створені кластери - локальні замкнуті системи, що включатимуть в себе виробництво чистої енергії її транспортування та споживання.

Перспективною буде газифікація тих районів, де економіка не виправдовує традиційне підключення до газових мереж – чиста енергія забезпечить надійне постачання децентралізованих районів.

Впровадження водневого та біометанового проектів РГК стали першими дієвими кроками в залученні України до європейських ініціатив із переходу на чисту енергію та ініціатив European Green Deal.